ขนมผสมน้ำยา

แผนภูมิดวงชะตาขนมผสมน้ำยา

ดูดวง, ตะวันตก, ขนมผสมน้ำยา, แผนภูมิดวงชะตา, สัญลักษณ์ 'ฉัน' พร้อมคำว่าโฮโลแกรม (Degro) แผนภูมิจะอยู่ที่จุดเริ่มต้นของแผนภูมิโดยมีจุดสองจุดที่ชี้ลง จุดแรกชี้ขึ้น และจุดที่สี่ชี้ลง